Aktuality | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
PODUJATIA 2021
FEBRUÁR
23. február 2021
Medzinárodná vedecká konferencia
Dňa 23. februára 2021 sa koná medzinárodná online konferencia: “Risks in the Risk Society: Old and new vulnerabilities in the age of COVID-19”.
Konferenciu organizuje Katedra sociológie, FF UKF v Nitre a The Social Research Center for Religion and Culture, School of Theology, Aristotelova Univerzita v Tessalonikách, Grécko.
Jazyk konferencie je anglický.

Program konferencie
10. - 11. február 2021


PODUJATIA 2020
NOVEMBER
12. november 2020


PODUJATIA 2019
OKTÓBER
16. a 17. október 2019
60. výročie UKF
Pridajte sa k oslavám!
Program osláv 60. výročia UKF

24. 10. 2019
VII. NITRIANSKE SOCIOLOGICKÉ KOLOKVIUM
Pamäť v kultúre. Kultúra v pamäti.
Program kolokvia na stiahnutie

NOVEMBER
PODUJATIA V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY
06. 11. 2019 10:00 hod. – 11:00 hod., miestnosť 139
Prednáška: Vybrané možnosti multikultúrneho vzdelávania vo vysokoškolskej edukácii na Slovensku.
Lektorka: Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.

Cieľová skupina: študenti a pedagógovia Katedry sociológie FF UKF v Nitre
Stručný popis: Mgr. Veronika Michvocíková, PhD. oboznámi študentov a pedagógov s možnosťami multikultúrneho vzdelávania v edukačnom procese vysokých škôl na Slovensku. Na priblíženie nastolenej problematiky poukáže aj na základe postojov a názorov oslovených vysokoškolských študentov v rámci realizovaného prieskumu v roku 2016. Empirického prieskumu sa zúčastnilo 200 vysokoškolských študentov. Získavanie údajov prebiehalo prostredníctvom dotazníka. Získané údaje boli spracované a následne analyzované prostredníctvom štatistického softvéru SPSS 20. Autorka odprezentuje i závery pre prax.
Organizátor:
Katedra sociológie FF UKF, B. Slančíkovej 1, Nitra.
PhDr. Monika Štrbová, PhD.
PaedDr. PhDr. Denisa Selická, PhD.

07. 11. 2019 od 09:00 hod.
Úspešní absolventi z praxe - prezentácia prieskumnej spoločnosti IPSOS
Organizátor:
Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD.

22. 11. 2019
Dni otvorených dverí FF UKF (DOD)


Sadzby grantov 2019 pre vysoké školy, súbor vo formáte .pdf

© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF