Aktuality | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
Nestihli ste sa prihlásiť na štúdium sociológie?
Prihlášku je možné podať do 15. augusta 2020.


Viac info na stránke Filozofickej fakulty FF UKF alebo na stránke univerzity.
PODUJATIA 2019
OKTÓBER
16. a 17. októbra 2019.
60. výročie UKF
Pridajte sa k oslavám!
Program osláv 60. výročia UKF

24. 10. 2019
VII. NITRIANSKE SOCIOLOGICKÉ KOLOKVIUM
Pamäť v kultúre. Kultúra v pamäti.
Program kolokvia na stiahnutie

NOVEMBER
PODUJATIA V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY
06. 11. 2019 10:00 hod. – 11:00 hod., miestnosť 139
Prednáška: Vybrané možnosti multikultúrneho vzdelávania vo vysokoškolskej edukácii na Slovensku.
Lektorka: Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.

Cieľová skupina: študenti a pedagógovia Katedry sociológie FF UKF v Nitre
Stručný popis: Mgr. Veronika Michvocíková, PhD. oboznámi študentov a pedagógov s možnosťami multikultúrneho vzdelávania v edukačnom procese vysokých škôl na Slovensku. Na priblíženie nastolenej problematiky poukáže aj na základe postojov a názorov oslovených vysokoškolských študentov v rámci realizovaného prieskumu v roku 2016. Empirického prieskumu sa zúčastnilo 200 vysokoškolských študentov. Získavanie údajov prebiehalo prostredníctvom dotazníka. Získané údaje boli spracované a následne analyzované prostredníctvom štatistického softvéru SPSS 20. Autorka odprezentuje i závery pre prax.
Organizátor:
Katedra sociológie FF UKF, B. Slančíkovej 1, Nitra.
PhDr. Monika Štrbová, PhD.
PaedDr. PhDr. Denisa Selická, PhD.

07. 11. 2019 od 09:00 hod.
Úspešní absolventi z praxe - prezentácia prieskumnej spoločnosti IPSOS
Organizátor:
Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD.

22. 11. 2019
Dni otvorených dverí FF UKF (DOD)


Sadzby grantov 2019 pre vysoké školy, súbor vo formáte .pdf

© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF