História katedry | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
HISTÓRIA KATEDRY

S možnosťou štúdia sociológie sa uvažovalo hneď pri otvorení Fakulty sociálnych vecí v roku 2001, avšak reálne kontúry dostala táto myšlienka až po nástupe prof. PhDr. Petra Ondrejkoviča, PhD. na Katedru sociálnej práce a sociálnych vied na plný úväzok. V spolupráci s PhDr. Annou Križanovou, CSc. najprv položili základy oddelenia sociológie a začlenenia sociologických disciplín do výučby študentov sociálnej práce v každom semestri.

Po predložení akreditačného spisu v roku 2003 sa začalo s personálnym a materiálnym budovaním Katedry sociológie a po získaní akreditácie aj s prípravou prvých prijímacích skúšok študentov. V roku 2004 bol otvorený prvý ročník denného bakalárskeho štúdia a v roku 2007 aj prvý ročník magisterského štúdia. Katedra od svojho vzniku pôsobila na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, avšak od školského roku 2007/2008 je súčasťou Filozofickej fakulty. Prvými garantmi študijného programu boli prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD. a prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF