Konferencie a semináre | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
ODBORNÝ SEMINÁR: SÚČASNÝ STAV KRIMINALITY NA SLOVENSKU
Organizátor: Katedra sociológie FF UKF v Nitre v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV
Dátum a miesto konania: 11. 4. 2018 o 9:30 na Slančíkovej ul. 1 (ŠD UKF v Nitre)

Hostia:
 • kpt. JUDr. Mgr. Andrea Jecková, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
 • mjr. Mgr. Ing. Ľudovít Kara, Inštitút vzdelávania ZVJS
 • Mgr. Eva Čakajdová, Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
 • Mgr. Iveta Matejová, Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
 • Mgr. Oľga Miková, Okresné riaditeľstvo PZ v Nitre
 • pplk. JUDr. Monika Hullová, PhD., Katedra kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave
 • plk. PaedDr. Eleonóra Grófová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • mjr. JUDr. Ivan Duchoň, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • Mgr. Marcela Kočišová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • Mgr. Ľubomíra Hutkaiová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • PhDr. Róbert Máčay, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • PhDr. Jana Kamenská, PhD., Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

Pozvánka vo formáte .doc
SEMINÁR: „K OTÁZKAM VÝSKUMU MEDZIGENERAČNÝCH VZŤAHOV“
Dňa 26. 10. 2017 sa na Katedre sociológie uskutočnil seminár s názvom „K otázkam výskumu medzigeneračných vzťahov“.
Seminár si kládol za úlohu inventarizáciu jestvujúcich teoretických prístupov k problematike generácií a hľadanie východísk pri ich empirickom výskume.

Podujatie organizovali:
- Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové,
- Pedagogická fakulta UP, Olomouc,
- Filozofická fakulta UKF Nitra,
- Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV Bratislava

Viac informácií
SLOVENSKO 10 ROKOV V EURÓPSKEJ ÚNII
V dňoch 25. - 26. apríla 2014 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.
Viac informácií
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Pri príležitosti 20. výročia vzniku Filozofickej fakulty UKF v Nitre pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc. sa na Katedre sociológie konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Úloha moderných technológií v sociologickom výskume“, ktorá sa uskutočnila 10. októbra 2013
Správa z konferencie
Fotogaléria
MEDZINÁRODNÁ PREDNÁŠKA
Katedra sociológie v utorok 14. 5. 2013 uskutočnila dve prednášky poľských kolegov, ktorí pôsobia na UNIWERSYTET ŚLĄSKI (UNIVERSITY OF SILESIA) v KATOWICIACH.
Prednášajúcimi boli:
Łukasz Trembaczowski PhD,: Sociálne teórie dôvery
Andrzej Gorny PhD.: Sociálne teórie Web spoločnosti.

Prednášky sa konali v miestnosti 139 o 8.30 hod. na Slančíkovej 1 (ŠD Nitra).
Foto
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA UKF 2012
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 sa konali na Katedre sociológie dve podujatia:

VEDECKÉ KOLOKVIUM - Súčasný stav rodovej rovnosti v Európe a na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 5. 11. 2012 o 13.00 hod. v miestnosti B-139 v ŠD Nitra.
Viac informácií

Medzinárodný seminár SLOVENSKO – POĽSKO - Sociologické štúdie mladých ľudí v Poľsku a na Slovensku, ktoré sa konalo 8. 11. 2012 od 11.00 – 15.00 hod. v ŠD Nitra.
Viac informácií
Fotky z Týždňa vedy a techniky 2012
NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI 2012
Katedra sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou uskutočnila 3. 5. 2012 v rámci univerzitných dní kolokvium o sociológii kriminality a vybraných spoločensky nežiaducich javoch.
Viac informácií

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2011
BEÁNIE 2011 Fotogaléria
BEÁNIE 2012 Fotogaléria
ŠVOUČ 2013 Fotogaléria
ŠVOUČ 2014 Fotogaléria
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF