Kontakt | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
Katedra sociológie
Filozofická fakulta UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra

Sekretariát, zastupujúca referentka katedry:
Juliana Hlavinová
Kontakt: 037/64 08 413, kzurnalistiky@ukf.sk, jhlavinova@ukf.sk
Kancelária č. B-121

© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF