Pracovníci katedry | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
Vedúci katedry
doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
Kontakt: 037/64 08 417, ostefanak@ukf.sk
Kancelária: B-124B
Konzultačné hodiny počas LS 2020/21: podľa dohody e-mailom

Zástupkyňa vedúceho katedry:
PhDr. Monika Štrbová, PhD.
Kontakt: 037/64 08 414, mstrbova@ukf.sk
Kancelária č. B-122
Konzultačné hodiny počas LS 2020/21: podľa dohody e-mailom

Sekretariát, zastupujúca referentka katedry:
Juliana Hlavinová
Kontakt: 037/64 08 413, kzurnalistiky@ukf.sk, jhlavinova@ukf.sk
Kancelária č. B-121

Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry

Profesori:
prof. zw. dr. hab. Wojciech Krzysztof Świątkiewicz, PhD.
Kontakt: +421 37 6408 417, wswiatkiewicz@ukf.sk
Kancelária č. B-124
Konzultačné hodiny počas LS 2020/21: podľa dohody e-mailom

Odborní asistenti:
PaedDr. PhDr. Denisa Selická, PhD. – katedrová koordinátorka programu ERASMUS
Kontakt: 037/64 08 414, dselicka@ukf.sk
Kancelária č. B-122
Konzultačné hodiny počas LS 2020/21: podľa dohody e-mailom

Mgr. Viera Zozuľaková, PhD. – zodpovedá za web stránku katedry
Kontakt: 037/64 08 417, vzozulakova@ukf.sk
Kancelária č. B-124B
Konzultačné hodiny počas LS 2020/21: podľa dohody e-mailom

Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD. – zodpovedá za AIS
Kontakt: 037/64 08 415, msarvajcova@ukf.sk
Kancelária č. B-123
Konzultačné hodiny počas LS 2020/21: podľa dohody e-mailom

Externí pracovníci:
PhDr. Ľubor Gál, PhD. – odborný asistent
Kontakt: 037/64 08 415, luborgal@centrum.sk
Kancelária č. B-123
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF