Študijné oddelenie | Katedra sociológie FF UKF v Nitre
FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
KATEDRA SOCIOLÓGIE
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
KOMUNIKÁCIA SO ŠTUDIJNÝM ODDELENÍM
1. Osobne počas úradných hodín
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
13.00 – 15.00
09.00 – 12.00
13.00 – 15.00
09.00 – 12.00

2. Telefonicky
Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium
037/64 08 457
037/64 08 458
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.
KSOC
UKF